Chiltern Society PhotoGroup

 
 
 
ex17L094.jpg
 
Amersham
Author: R Darrah